سوالات عام حقوقی

ايا در دعاوی حقوقی در صورتی كه كارشناس،نظر خويش را اعلام كرده،يا كارشناسان سه نفره،اظهارنظر نموده باشند و دادگاه نظر كارشناس را به ذينفع ابلاغ و اعتراض هم واصل شده باشد،مع ذلك دادگاه بدون تعيين هيأت سه نفره يا پنج نفره يا بيشتر اقدام به صدور رأی كند،رأی صادره دارای ايراد و اشكال قانونی است يا خير؟

نظر ١) با توجه به اينكه نظر كارشناس براي قاضی #طريقيت دارد و اين #طريقيت تا آنجا است كه #قناعت_وجدانی ايجاد كند، در صورت اعتراض ذينفع به نظر كارشناس و عدم توجه به آن،خدشه يي به رأی دادگاه وارد نمی كند وليكن وفق مادهء ٢٦٠ ق.آ.د.م. نظر كارشناس ضرورةً بايد به طرفين #ابلاغ شود و عدم ابلاغ نظر كارشناس به طرفين و صدور رأی متعاقب آن موجب ايراد به رأی دادگاه از جهت شكلی خواهد بود. نظر ٢) گروه اول: برای اطلاع از نظر هيأت سه نفره،قانون تصريح به ابلاغ نكرده است، پس در صورتی كه به طرفين نيز ابلاغی صورت نگيرد ايرادی بر حكم دادگاه وارد نخواهد بود. گروه دوم: در صورتی كه دادگاه تجديدنظر، اعتراض معترض به كارشناس را وارد بداند می تواند اقدام به تعيين هيأت كارشناس بكند. نظر ٣) نظر كميسيون: صرف اعتراض به نظر كارشناس موجب بی اعتباری نظر او نيست و نظر ١ قابل تأييد است.

 

پاسخ به سوالات شما

در کمترین زمان ممکن از وکلا و کارشناسان متخصص مشاوره دریافت کنید و به پاسخ سوال خود برسید.

پر کردن این زمینه الزامیست
پر کردن این زمینه الزامیست ایمیل شما نامعتبر می باشد
پر کردن این زمینه الزامیست
پیام شما با موفقیت ارسال شد
با عرض پوزش پیام شما ناموفق بوده است ، مجددا تلاش کنید