علامت تجاری

پس از ثبت علامت ، آیا امکان ابطال آن وجود دارد؟

بله پس از بررسی موضوع

در صورت ثبت علامت در ایران ، این علامت در سایر کشور ها هم حمایت می شود؟
پس از ثبت علامت تجاری ، آیا می توان بدون انتقال آن ، امتیاز استفاده از آنرا برای مدت محدود به شخص ثالث تفویض نمود؟
آیا امکان ثبت بین المللی علامت تجاری در ایران وجود دارد؟
آیا ثبت بین المللی به مفهوم ثبت علامت در تمامی کشورها می باشد؟
آیا نشانه جغرافیائی می تواند به عنوان علامت تجاری به ثبت برسد؟
آیا ثبت علامت مشهور برای کالاهای نا همگون ممکن است؟
آیا ثبت تصویر به عنوان علامت تجاری امکانپذیر است؟
آیا در قانونی یا کنوانسیونهای مربوطه برای تشخیص شهرت یا شباهت علامت تجاری ، معیاری تعیین شده است؟
آیا استفاده مستمر از علامت تجاری ، بدون ثبت ، برای وی حقوقی ایجاد می نماید؟
آیا برای پذیرش اعتراض نسبت به علامت تجاری که تقاضای ثبت آن شده یا به ثبت رسیده ، واحد بودن طبقه و محصولات است؟
آیا ثبت علامت در یک کشور، دارنده آنرا از ثبت همان علامت در سایر کشورها بی نیاز می سازد؟
چنانچه مالک علامت تجاری مقدم الثبت به ثبت موخر همان علامت توسط دیگری ، خارج از موعد قانونی اعتراض نماید، برخورد محاکم چگونه است؟
آیا ثبت علامت یک کالای ممنوع برای کالای مجاز داخلی ، امکانپذیر می باشد؟
آیا ثبت نام تجاری ، مانع از ثبت همان عنوان به عنوان علامت تجاری توسط ثالث می گردد؟
آیا وارد کننده یک محصول خارجی ، حق طرح دعوی ابطال علامت تجاری مشابه کالای وارداتی را دارد؟
علامت تجاری چیست؟

هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها و خدمات مشابه را از هم متمایز سازد

نام تجاری آیا همان علامت تجاری است؟
آیا ثبت علامت تجاری اجباری است؟
چنانچه تولید یا عرضه کننده ، علامت خود را به ثبت نرسانده باشد و شخص ثالثی با سوء استفاده ، اقدام به ثبت علامت بنام خود نماید ، آیا راهکاری وجود دارد؟
ثبت علامت تا چه مدت معتبر می باشد؟
ثبت علامت از کجا آغاز می شود؟
آیا هر تقاضای ثبت علامتی ، منتج به نتیجه می شود؟
آیا ثبت نام خانوادگی خود به عنوان نام تجاری امکان پذیر است؟
آیا اعداد و حروف اختصاری قابل ثبت به عنوان علامت تجاری می باشند؟
آیا ثبت رنگ به عنوان علامت تجاری امکان دارد؟
علامت مشهور چیست؟
آیا ثبت علامت مشهور امکان پذیر است؟
آیا علامت تجاری قابل نقل و انتقال است؟
آیا ثبت علامت تجاری به صورت مشترک امکانپذیر است؟
آیا پس از ثبت علامت تجاری ، امکان اصلاح کالاها و خدمات ثبتی وجود دارد؟
پس از ثبت علامت ، آیا امکان ابطال آن وجود دارد؟
آیا ثبت شعارها و کلمات قصار (گردآوری چند واژه) قابل ثبت به عنوان علامت تجاری می باشد؟
در صورت تفاوت نوع کالاها با هم آیا می توان علامت موخرالصدور را ابطال کرد؟

پاسخ به سوالات شما

در کمترین زمان ممکن از وکلا و کارشناسان متخصص مشاوره دریافت کنید و به پاسخ سوال خود برسید.

پر کردن این زمینه الزامیست
پر کردن این زمینه الزامیست ایمیل شما نامعتبر می باشد
پر کردن این زمینه الزامیست
پیام شما با موفقیت ارسال شد
با عرض پوزش پیام شما ناموفق بوده است ، مجددا تلاش کنید