دعاوی حقوقی

 ابطال صورتجلسات اعم ازنقل و انتقال، عزل مدیریا مدیران ، افزایش وکاهش سرمایه ، ابطال تصمیمات مجامع واعاده به وضع سابق 

 مطالبات حقوق و سود سهامداری- دعاوی سهامداران علیه یکدیگر و علیه اشخاص خارج از شرکت 

 انحلال و ابطال شرکت و الزام به انتقال شرکت یا سهام شرکت 

 دعاوی ورشکستگی 

 ابطال عملیات اجرایی،اسناد لازم الاجرای مالی مانند چک و سفته

 پی گیری اختلافات ناشی از پیمانها

 فسخ و ابطال معامله و ابطال سند

 الزام به تنظیم سند رسمی و الزام به تحویل ملک

 تنفیذ فسخ معامله 

 ابطال و تنفیذ معامله فضولی 

 دعاوی خلع ید و تخلیه 

 دعاوی تصرف عدوانی و رفع تصرف عدوانی و قلع و قمع بنا 

 مطالبه وجه سند عادی – مطالبه وجه اسناد تجاری واسناد عادی – استرداد لاشه چک ، سفته 

 اخذ دستور فروش

 مطالبه وجه التزام قراردادی  

 مطالبه خسارت به طور کلی

 استرداد اموال منقول واسترداد ثمن و مبیع و مطالبه ثمن 

 ابطال قرارداد عادی 

 مطالبه بهای زمین تملیکی توسط دولت در اجرای طرح های عمرانی 

 دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم 

 اخذ به شفعه 

 الزام به ایفای تعهد مالی

 دعاوی افراز، تقسیم و فروش اموال مشاع 

 ابطال رای داوری

 قبول دعاوی اختلاف در مالکیت 

 مطالبه اجاره معوقه و اجرت المثل ایام تصرف

 الزام به فروش ترکه در صورت اختلاف در مالکیت 

 دعاوی بطلان تقسیم مال مشاع

 مطالبه سهم الارث به طرفیت کسی که سهم الارث نزد اوست

در کمترین زمان ممکن از وکلا و کارشناسان متخصص مشاوره دریافت کنید و به پاسخ سوال خود برسید.

پر کردن این زمینه الزامیست
پر کردن این زمینه الزامیست
پیام شما با موفقیت ارسال شد
با عرض پوزش پیام شما ناموفق بوده است ، مجددا تلاش کنید