تصاویر 

همایش علمی "چالش ها و تحولات درنظام حقوقی و قضایی ایران" زمان: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ؛ ساعت: ۱۴:۰۰  تا ۲۰:۰۰ ؛ مکان : هتل قلب تهران

ویدئو

 گروه وکلای حقوقی گوشه شما را به تماشای ویدئو همایش علمی "چالش ها و تحولات درنظام حقوقی و قضایی ایران"دعوت می کند