خانواده

مهریه عندالمطالبه وعندالاستطاعه چیست؟

 مطالبه مهریه بر دو نوع عندالمطالبه و عندالاستطاعه می باشد که در هر صورت، مطالبه مهریه شرایط خاص خود را خصوصا در مورد شیوه پرداخت مهریه پیدا می کند. به نظر می رسد زمانی که مهریه از نوع عندالاستطاعه باشد، شرایط پرداخت مهریه برای مرد آسان تر است و بالعکس برای پرداخت مهریه عندالمطالبه ، شرایط ویژه تری بر آن حاکم است.

آیا مهریه بیش از ۱۱۰ عدد سکه طلا ضمانت اجرائی ندارد؟
تعدیل اقساط مهریه چیست؟
تعیین اجرت المثل بر عهده کیست؟
مطالبه مهریه بیش از ۱۱۰ عدد چگونه است؟
شرایط باطل شدن عقد چگونه است؟
مهر یا مهریه یا صداق چیست؟
هرگاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیكی و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهریه است؟
در صورتی كه مهریه مال غیرمنقول باشد چه موقع باید ثبت شود؟
درصورتیکه مهریه معین شده باشد (مهر المسمی) و زن و شوهر پیش از نزدیكی از هم جدا شوند زن مستحق چه مقدار از مهریه خواهد بود؟
آیا زنان ایرانی كه در خارج از كشور وبر طبق مقررات كشور محل سكونتشان از شوهر ایرانی خود جدا می شوند می توانند در ایران مهریه مطالبه كنند؟
آیا در انواع ازدواج (دایمی و منقطع) مرد مكلف به پرداخت نفقه است؟
هرگاه زوجين نسبت به يكديگر سوء معاشرت داشته باشند زوج دعوی تمكين و زوجه مطالبه نفقه نمايد آيا دادگاه مي‌تواند هر دو دعوی را مردود نمايد؟
اگردر عقد ازدواج مهر تعیین نشده باشد چه می شود؟
در صورت فوت پدر ، اجازه دختر باکره برای ازدواج با کیست؟

اجازه ازدواج دختر  فقط با «پدر» و «پدر پدر» می باشد و برای ازدواج دختر در صورت فوت پدر یا جد پدری، دیگران هیچ حقی ندارند و دختر می تواند آزادانه برای ازدواجش تصمیم بگیرد.

آیا مرد بدلیل عدم توانائی در پرداخت مهریه عندالمطالبه بازداشت می شود؟
عدم توانائی مرد درپرداخت اقساط مهریه چه حکمی دارد؟
حداقل اجرت المثل ایام زوجیت به کدام زنان تعلق می گیرد؟
مهریه قابل وصول به چه میزان است؟
آیا برای مهریه به بیش از ۱۱۰ سکه حکم حبس صادر می گردد؟
مهر المسمی چیست؟
چنانچه در عقد ، مهریه تعیین نشده باشد تکلیف چیست؟
آیا مهر باید الزاما وجه نقد باشد؟
تعدیل مهریه چیست؟
آیا زن می تواند توقیف اموال موجود شوهر خود در خارج از كشور را بابت مهریه از دادگاه ایران بخواهد؟
آیا زوجه می تواند در مقام مطالبه مهریه درخواست ممنوعیت خروج شوهرش را از ایران بنماید؟
نفقه چیست؟
در ضمن عقد شرط شده هرگاه زوج شش ماه نفقه زوجه را ندهد و زوجه وكيل در طلاق باشد اگر زوجه با استفاده از حق حبس تمكين نكند و زوج نفقه او را ندهد آيا شرط اعمال وكالت محقق است؟

پاسخ به سوالات شما

در کمترین زمان ممکن از وکلا و کارشناسان متخصص مشاوره دریافت کنید و به پاسخ سوال خود برسید.

پر کردن این زمینه الزامیست
پر کردن این زمینه الزامیست ایمیل شما نامعتبر می باشد
پر کردن این زمینه الزامیست
پیام شما با موفقیت ارسال شد
با عرض پوزش پیام شما ناموفق بوده است ، مجددا تلاش کنید