شرکتهای دولتی ، مصداقی از شرکت های تک نفره

 با عنایت به ماده ۳۰۰ لایحه اصلاح قانون تجارت در بخش لایحه اصلاحی می-توان به سه روش برای ایجاد این شرکتهای دولتی اشاره نمود.

روش اول تشکیل شرکت به موجب قانون است . در این روش ،  صد در صد سهام متعلق به دولت میباشد. روش دوم شرکت­هایی است که بنا به مصادره یا ملی شدن به تملک دولت در آمده اند و روش سوم نیز ناظر به شرکتهایی است که با بیش از پنجاه درصد سهام متعلق به دولت تشکیل میگردند.

لذا از میان این سه روش فوق ،  روش اول میتواند منتهی به شرکت تک نفره گردد که به موجب قانون به رسمیت شناخته شده است.

همچنین طبق ماده ۴۷۹ لایحه جدید قانون تجارت که در صورت تصویب به مدت ۵ سال به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد : "شرکت با مسوولیت محدود شرکتی است که به وسیله یک یا چند شخص تشکیل می شود و ..." و طبق ماده ۴۸۱، ثبت چنین شرکت هایی با هر میزان سرمایه قابل انجام است.یک مزیت ثبت شرکت تک نفره استفاده از مزیتهای مالیاتی است. مطابق ماده ۴۷ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم درآمد شرکتها مشمول ۲۵% مالیات است و درآمد اشخاص حقیقی طبق ماده ۱۳۱ همان قانون  تا ۳۵%خواهد بود.